Zasady bezpiecznego korzystania z portalu mojaCompensa.pl

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi zasadami bezpiecznego korzystania z portalu mojaCompensa.pl.

Nie podawaj loginu, hasła ani kodów jednorazowych do portalu mojaCompensa.pl w innych stronach internetowych:

 • Do logowania korzystaj wyłącznie ze strony https://www.mojacompensa.pl . Przed wprowadzeniem danych logowania zawsze sprawdź czy połączenie jest szyfrowane (tzn. adres strony zaczyna się od https).
 • Nie używaj do logowania linków bądź adresów otrzymanych w wiadomościach e-mail lub przesłanych przez komunikator internetowy. Wymienione sytuacje należy traktować jako próbę wyłudzenia danych.

Regularnie aktualizuj oprogramowanie:

 • Podstawą bezpiecznego korzystania z systemów i programów jest dbałość o zapewnienie stałych aktualizacji, które usuwają luki w oprogramowaniu wykorzystywane przez osoby trzecie do pozyskiwania danych użytkownika.

Zabezpiecz urządzenia z których logujesz się do portalu mojaCompensa.pl:

 • Na urządzenia typu komputer, tablet czy telefon komórkowy dostępnych jest wiele płatnych oraz darmowych programów antywirusowych które kontrolują przesyłanie i odbieranie danych, zapobiegając tym samym wykradaniu poufnych danych.
 • Unikaj podłączania do urządzenia nieznanych, zewnętrznych nośników danych. Mogą one zawierać złośliwe oprogramowanie którym urządzenie zostanie zainfekowane po podłączeniu nośnika.
  Przykład: pendrive znaleziony przed wejściem do firmy, niewiadomego pochodzenia.

Korzystaj wyłącznie z legalnego i sprawdzonego oprogramowania:

 • Unikaj pobierania i instalowania programów pochodzących z nieznanych źródeł.
 • Nie instaluj programów zawartych w wiadomościach e-mail. Mogą one stanowić zagrożenie dla Twojego urządzenia jak również dla danych wprowadzanych przez używane urządzenie. Wiele z takich programów ma ukryte funkcje które przesyłają twórcy informacje o użytkowanym urządzeniu oraz wprowadzane w trakcie użytkowania dane.
 • Na obecność niepożądanego oprogramowania na użytkowanym urządzeniu mogą wskazywać:
  - spowolnienie pracy urządzenia
  - samoczynnie pojawiające się okna przeglądarki lub programów
  - problemy z uruchomieniem programów które dotąd działały bez zarzutu.

Certyfikat zabezpieczeń:

 • Po zalogowaniu do portalu mojaCompensa.pl, w przeglądarce przy pasku adresu, widoczny powinien być symbol kłódki informujący o nawiązaniu połączenia szyfrowanego.
 • Jeśli symbol kłódki jest wyświetlany, należy sprawdzić jego poprawność. W tym celu należy kliknąć w niego dwa razy.

  Jeśli korzystasz z:
  - Internet Explorer - kliknij w "wyświetl certyfikaty"
  - Google Chrome - wybierz zakładkę "Połączenie" a następnie kliknij w "Informacje o certyfikacie"
  - Mozilla Firefox - kliknij "więcej informacji", następnie w wyświetlonym oknie kliknij "Wyświetl certyfikat".

  W wyświetlonym oknie należy zweryfikować:
  - podmiot dla którego został on wystawiony. Właściwy to "mojacompensa.pl"
  - przez kogo został wystawiony. Właściwa wartość to " DigiCert SHA2 Extended Validation Server CA"
  - ważność certyfikatu. Data "od" powinna być starsza od dzisiejszej, data "do" nie powinna przekraczać dzisiejszej daty.

Nie udostępniaj swojego identyfikatora oraz hasła osobom trzecim:

 • Podczas kontaktu telefonicznego lub mailowego, obsługa portalu mojaCompensa.pl nigdy nie prosi o podanie loginu, hasła lub kodu sms.
 • Nie jest zalecane przechowywanie danych logowania w sposób pozwalających osobom trzecim na ich poprawną identyfikację.
 • Regularnie zmieniaj hasło w portalu mojaCompensa.pl. W haśle powinny występować duże i małe litery oraz cyfry lub znaki specjalne (np. !,@,#,?).

Wskazania co do warunków pracy w portalu mojaCompensa.pl:

 • Nie loguj się do portalu mojaCompensa.pl będąc podłączonym do sieci publicznych dostępnych w takich miejscach jak:
  - restauracje
  - dworce/lotniska
  - inne sieci publiczne (np. miejskie).
 • Jeśli używasz bezprzewodowej sieci w miejscu pracy, koniecznie zabezpiecz ją przed dostępem osób niepowołanych poprzez ustawienie hasła dostępu do sieci (powinno zawierać duże i małe litery oraz cyfry i znaki specjalne (np. !,@,#,?)).
 • W trakcie pracy z portalem mojaCompensa.pl używaj jednego okna przeglądarki. Jeśli kończysz korzystać z serwisu nie zamykaj przeglądarki zanim się wylogujesz. Jeśli potrzebujesz odejść na chwilę od urządzenia na którym pracujesz, przed oddaleniem się zablokuj dostęp do urządzenia tak aby osoby niepowołane nie mogły z niego korzystać.
 • Za każdym razem gdy logujesz się do portalu mojaCompensa.pl sprawdź datę ostatniego udanego oraz nieudanego logowania, jeśli wyświetlone daty wzbudzą Twoje wątpliwości skontaktuj się z obsługą portalu mojaCompensa.pl.

Powrót do strony logowania