Moje ubezpieczenia
Chcesz mieć dostęp do komplekso-
wej informacji o Twoich inwestycjach
i ubezpieczeniach na życie?
Moja wygoda
Zależy Ci na bieżącym i bezpiecznym
dostępie do Twoich ubezpieczeń
online w dowolnym czasie
i z każdego miejsca?
Moja Compensa
Zarejestruj się na portalu Moja
Compensa
. Szybko i bez zbędnych
formalności sprawdzisz interesujące
Cię informacje.

Zasady bezpiecznego korzystania z portalu mojaCompensa.pl

Prosimy o zapoznanie się z kluczowymi zasadami bezpiecznego korzystania z portalu mojaCompensa.pl.

security

Compensa Życie TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group nigdy nie prosi o:

  • podanie poufnych danych dotyczących haseł i loginów użytkownika drogą emailową. Dane te znane są jedynie użytkownikowi portalu mojaCompensa.pl, w związku z tym nie powinny być one udostępniane osobom trzecim.

firewall

Każdy użytkownik systemu portalu mojaCompensa.pl powinien pamiętać o:

  • bieżącej aktualizacji oprogramowania przeglądarki internetowej;
  • zainstalowaniu programu antywirusowego i zapory sieciowej (firewall) oraz ich bieżącej aktualizacji;
  • nie otwieraniu i nie uruchamianiu plików i programów nieznanego pochodzenia.

info

Podczas korzystania z portalu mojaCompensa.pl należy:

  • logować się wyłącznie ze strony https://www.mojacompensa.pl;
  • sprawdzić adres systemu, który powinien zaczynać się od https://, zamiast http://;
  • sprawdzić czy strona, na której wpisujesz poufne dane posiada odpowiednie zabezpieczenia oraz sprawdzić autentyczność tych zabezpieczeń poprzez wyświetlenie certyfikatu autentyczności witryny sieci Web.

Więcej na temat bezpieczeństwa. Polityka Prywatności

W przypadku, jeśli strona nie spełnia warunków, o których mowa powyżej, prosimy o kontakt z Compensa Życie TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group